...

Sanktuarium

Dzień Skupienia Wolontariuszy Poradni Rodzinnych

Wolontariusze działający w Diecezji Sandomierskiej, w  Dekanalnych Poradniach Rodzinnych spotkali się na Wielkopostnym Dniu Skupienia w naszym Sanktuarium. Spotkanie prowadził  ks. dr Konrad Fedorowski.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.