Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Dyspensa od postu w najbliższy piątek

 Zgodnie z kanonem 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz uwzględniając normy kanonów 1245 i 1251, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, w piątek 4 maja 2018 r., wszystkim wiernym Diecezji Sandomierskiej oraz pozostałym osobom przebywającym w tym dniu na terenie diecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wspomnianego obowiązku uczynkami miłosierdzia i modlitwą.