Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Duszpasterze

Księża pracujący w parafii

ks.Witold Szczur

Proboszcz parafii

+48 512 509 508

ks.Damian Zieliński

Wikariusz

Dyrektor Domu Rekolekcyjnego

„Augustianum”

augustianum-radomysl.pl

kontakt@augustianum-radomysl.pl

+ 48 781 139 970

ks. Jan Toś

Wikariusz