...

Sanktuarium

Zapusty Radomyskie

W przeddzień rozpoczęcia Wielkiego Postu, 21 lutego, radomyscy Zapustnicy wyszli na ulice kolorowym korowodem. Cały orszak prowadzi Maryna z jej wybrankiem, z którym bierze ślub w Urzędzie Gminy. Wraz z gośćmi odwiedzają oni również sklepy, bank czy ośrodek zdrowia, a następnie udają się na poczęstunek do księdza. Według tradycji, mieszkańcy Radomyśla przebierają się w najrozmaitsze stroje, tańczą i bawią się, żegnając się tym samym z karnawałem. Od jakiegoś czasu zajmuje się tym Pani Honorata Jędrzejewska-Rębacz, która kontynuuje wieloletnią pracę Pani Gizeli Krajewskiej.

Opracowała: Emilia Słowik

Zapusty Radomyskie Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.