Podobnie jak w latach ubiegłych przedszkolaki z Radomyśla nad Sanem wzięły udział w Majówce przy kapliczce.
Tam wraz z opiekunami i księdzem Rafałem odśpiewały „Chwalcie łąki”, litanię loretańską oraz inne pieśni maryjne.
Kapłan skierował także do dzieci odpowiednie słowo na temat pobożności maryjnej.
W tym roku miejscem majówki przedszkolaków była kapliczka w ogrodzie państwa Katów, którzy świętują jubileusz 20 lecia kapłaństwa swojego syna, księdza Pawła.


 


W niedzielę 20 maja miały miejsce tradycyjnie Msza św. i Majówka „na Brzózie”.
W modlitewnym spotkaniu udział wzięli mieszkańcy naszej parafii oraz parafianie z Lipy i goście, Ochotnicza Straż Pożarna, przedstawiciele władz lokalnych.
Oprawę muzyczną wykonała nasza radomyska Orkiestra Dęta.
Prawie codziennie przez cały miesiąc maj przy kapliczkach odprawiane są Majówki.