Jezus wyjaśnił Piłatowi, że Królestwo Boże jest inne od królestw i potęg tego świata. Tych dwóch rzeczywistości nie powinno się ze sobą zrównywać. Nie możemy służyć Bogu i mamonie w tym samym zakresie. Owszem, potrzebujemy dóbr materialnych w naszej ludzkiej egzystencji: musimy mieć co zjeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Dobrze jest, gdy wszystko to jest estetyczne i kiedy nasz byt materialny na tym świecie jest zapewniony na wystarczającym poziomie. Nie możemy jednak zatrzymać się tylko na tym. Jezus przed Piłatem powiedział wyraźnie, że Jego królestwo nie jest z tego świata. My jako ci, którzy wybrali Jezusa, też powinniśmy starać się patrzeć w tym samym kierunku co On.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015” Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP
Paruzja, czyli powtórne przyjście Chrystusa w dniach ostatecznych, pozostaje dla nas zakrytą tajemnicą. Pierwsi chrześcijanie zastanawiali się często, kiedy to nastąpi. W czasach nam współczesnych wydaje się, że jesteśmy tak zaabsorbowani naszym tu i teraz, że nie myślimy zbyt często o paruzji. Jaka zatem postawa jest właściwa? Ciągłe myślenie o Sądzie Ostatecznym czy odsuwanie tego wydarzenia w czasie? Jezus często mówił o Królestwie Bożym. O tym, że ono jest pośród tych, którzy słuchają słowa Bożego i je wypełniają. Starajmy się tak właśnie żyć: słuchając i wypełniając to, co daje nam Pan. Wtedy paruzja nie będzie dla nas dramatem, ale stanie się spotkaniem z kochającym Bogiem.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015” Autor: ks. Mariusz Krawiec SSP

Dzień Niepodległości 11 listopada 2015 roku miał szczególną oprawę w naszej parafii.
Okolicznościowej Eucharystii z udziałem licznych pocztów sztandarowych, władz samorządowych, instytucji społecznych i wiernych sprawował ks. Proboszcz Józef Turoń.
Wygłosił tez okolicznościową homilię.
Oprawę Mszy Świętej przygotowała Orkiestra a także nowo powstała w naszej parafii schola, licznie obecni byli harcerze oraz dzieci i młodzież szkolna.
Po Mszy miał miejsce program patriotyczny przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum.
Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli w radosnym korowodzie na tzw. Mały Rynek, gdzie złożono kwiaty, wysłuchano okolicznościowych przemówień.
Zarówno w kościele jak i w szkole przygotowano okolicznościowe wystawy i dekoracje.