70 osób wzięło udział w Pielgrzymce do Sanktuariów Europy.
Kilka osób, zapisanych po terminie, niestety nie mogło wziąć udziału ze względu na warunki autokarowe.
Większość pielgrzymów to mieszkańcy naszej parafii i okolic.
Wśród nich także legioniści (blisko połowa uczestników) i inni pielgrzymi.
Łącznie autokarem pokonaliśmy blisko 8.000 kilometrów.
Najmłodszy uczestnik miał 21 lat, najstarszy 81 (którego to marzeniem jest pielgrzymowanie do Ziemi Świętej).
Oprócz księdza Rafała w wyprawie towarzyszyła nam Pani Ewa – przewodnik, która pięknie prowadziła nas po całej trasie, pan Karol Czarnecki oraz kleryk Konrad Bąk.
Miejscami głównymi na trasie modlitwy i zwiedzania były: Fatima, Lourdes, Santiago de Compostella, Padwa.
Nasze wspólne spotkania modlitewne i ich oprawa przyciągały także innych pielgrzymów.
Wszyscy dzielnie znosili trudy pielgrzymowania.
Na pewno wypełniliśmy prośbę Maryi o pokucie i modlitwie różańcowej.
W najbliższym czasie w naszym Sanktuarium odbędzie się Msza Dziękczynna pielgrzymów połączona z grillowaniem oraz śpiewem i tańcem.
Wiele osób, które pielgrzymowały z nami między innymi do Fatimy, Lichenia, Częstochowy, Łagiewnik i innych miejsc świętych prosiło o takie spotkania integracyjne przy naszym Sanktuarium.
Będzie to Grup Pielgrzymkowa, jako podziękowanie za udany wyjazd do Fatimy a zarazem zaczyn do organizowania kolejnych pielgrzymek.
Liczymy także na chętnych, którzy podejmą piesze pielgrzymowanie do Częstochowy w sierpniu. Już w maju pierwsza trasa ekstremalna, jako przygotowanie do pieszego pielgrzymowania.
Wyjazd 1 maja (Poniedziałek) o 9.00 z parkingu przy Sanktuarium w Radomyślu nad Sanem.
Koszt 10 zł, ministranci i schola darmowo.
Nieletni muszą dostarczyć zgodę rodziców.
Zapisy i szczegóły u ks. Rafała