W dniach 28 sierpnia do 4 września 2016r. we wszystkich parafiach, gdzie istnieje Legion Maryi trwały całodobowe modlitwy Jerycha.
W naszej parafii w poniedziałek 29 sierpnia od 15.45 do 19.15 siostry legionowe prze Najświętszym Sakramentem wypraszały potrzebne łaski dla swoich rodzin, wspólnoty i Ojczyzny.
Uczyniły to zgodnie z prośbą Maryi skierowaną do dzieci w Fatimie.
W Nowinach, Żabnie i Grabczynach miały miejsce tzw. Apele dziękczynne z zawierzeniem parafii i miejscowości Maryi Królowej Polski. Apele miały miejsce przy tych kapliczkach, gdzie codziennie w maju śpiewano majówki.
odpustOkoło 5 tysięcy parafian i pielgrzymów przybyło na Sumę odpustową w niedzielę 28 sierpnia.
Ponad 2 tysiące przybyło w pielgrzymkach pieszych z 12 okolicznych miejscowości.
Wśród pielgrzymów wyróżniały się sztandary Legionu Maryi.
Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Marian Balicki, proboszcz parafii św. Floriana w Stalowej Woli.
Oprawę muzyczna przygotowała grupa modlitewno – biblijna działająca przy naszej parafii oraz Orkiestra.
Odpust Matki Bożej Pocieszenia gromadzi w naszym sanktuarium największa liczbę pielgrzymów w ciągu całego roku.
67 osób z naszej parafii i okolic pielgrzymowało w dniach 17 – 19 sierpnia wraz z ks. Rafałem do Lichenia.
Autokarem zabrali się pielgrzymi z naszej parafii i okolic, natomiast bus z zgromadził pielgrzymów z Zaleszan i okolic.
W czasie drogi do Sanktuarium licheńskiego trwała ożywiona modlitwa i katecheza, droga powrotna to radosny śpiew piosenek biesiadnych i wspólna zabawa.
Program na miejscu obejmował między innymi: zwiedzanie z przewodnikiem, codzienna Eucharystia, Droga Krzyżowa na Golgocie i w lasku grąblińskim, udział w Apelu Jasnogórski, chętni chodzili na wspólny Różaniec i modlitwy w Godzinie Miłosierdzia. Niektórzy podziwiali widoki z wieży lub kupowali pamiątki,
Rano wszyscy gromadzili się na Godzinkach przy pobliskiej kapliczce.
Wieczorem trwały ożywione rozmowy, śpiew piosenek biesiadnych i delikatna zabawa.
To była już X coroczna pielgrzymka do Lichenia, wpisująca się w Rok Jubileuszu Chrztu Polsk i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
W tym roku większość pielgrzymów to osoby dorosłe (wśród nich kilku legionistów Maryi), kilkanaście osób stanowiła młodzież, kilkoro dzieci, w tym trzech ministrantów.

Kadra pielgrzymki:
Kierownik - ks. Rafał Cudziło.
Kierowca główny - p. Kazimierz Latawiec.
Wychowawca: s. Janina Baran