Ponad pół tysiąca wiernych uczestniczyło w ostatnich Roratach w sobotę 23 grudnia. Zabrakło miejsc siedzących.
Pod koniec Eucharystii odbyło się poświęcenie opłatków.
Po Mszy św. zostało rozdane Światełko Betlejemskie.
Licznie zgromadzone dzieci otrzymały kolorowanki i słodycze.
Przez cały Adwent codziennie ponad 200 osób przychodziło, aby z lampionami uczestniczyć we Mszy ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Kosz miłosierdzia był za mały, przyniesiono mnóstwo słodyczy dla mieszkańców Ukrainy i biednych dzieci.
Kilkanaście osób wykonało stroik w adwentowym konkursie.
Tematem Rorat był „Święty Józef – Strażnik Skarbów.
Kontynuacją będzie pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

 
 
 


W środę 20 grudnia 2017 roku na cotygodniowym spotkaniu prezydium Legionu Maryi w naszej parafii przyrzeczenie złożyła nowa siostra Anna Bednarz.
Formacja przygotowawcza do wstąpienia w szeregi Legionu trwa 3 miesiące. Kandydat przychodzi na spotkania i powoli zostaje włączony w apostolat. Po tym czasie składa się Przyrzeczenie Legionowe, zostając członkiem czynnym.
Legion Maryi jest ruchem apostolstwa świeckich posiadającym wyjątkowo bogaty apostolat modlitwy i czynu.
Do pierwszego możemy zaliczyć: Godzinę łaski, Godzinę Świętą, Nowennę Pompejańską, Jerycho Różańcowe, Margaretkę, Duchową Adopcję, pielgrzymki i wiele innych. Legioniści mają za zadanie rozwijać wszelkie formy pobożności maryjnej. Apostolat czynu to miedzy innymi praca na rzecz parafii, nawiedzanie chorych i więźniów, apostolat uliczny.
W naszej parafii należy podkreślić obecność legionistek na codziennej Mszy świętej i nabożeństwach oraz piękne reprezentowanie parafii na spotkaniach legionowych i pielgrzymkach.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia nasza diecezja otrzymała życzenia z Irlandii (centrum wspólnoty) oraz gratulacje.
W całym świecie bowiem wszystkie Komicja zanotowały niestety spadki członków, natomiast tylko nasze Komicjum wzrosło w ostatnim roku i to o ponad 200 członków czynnych lub wspierających. Jest to wielki powód do radości o zarazem bodziec do dalszego, gorliwego apostolatu.

Ks. Rafał Cudziło